Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Over ons

Cropped Redactie Wappenkrant.pngDoe je eigen onderzoek!

De Wappenkrant verzamelt nieuwsberichten over actuele onderwerpen en voorziet ze van achtergrondinformatie.

Een van de meest gehoorde kreten in het begin van de corona-pandemie, wanneer mensen bezwaren maakten tegen desinformatie of vroegen naar bronnen voor de beweringen die werden gedaan was: “Doe je eigen onderzoek!”.

Deze website doet dat. Claims die worden gedaan op diverse sociale media en relevant nieuws worden voorzien van data, achtergrond en informatie.

Als bron voor de berichten gebruiken we voornamelijk sociale media en andere bronnen zoals de diverse alternatieve media en uiteraard factchecks, de ‘Main Stream Media’ en objectieve, bij voorkeur peer reviewed, onderzoeken en informatie. Om het een en ander leesbaar te houden wordt middels links daar naar doorverwezen. De links openen in een nieuw tabblad.

Deze online publicatie heeft ondanks de af en toe wat satirische ondertoon wel degelijk een serieus doel: het voorzien van de diverse berichten van de broodnodige context en/of aanvullende feitelijke informatie.

Deze website is een particulier alternatief. De website wordt niet gesponsored noch betaald door derden.

Redactie

Deze website is min of meer ‘anoniem’. Alle artikelen worden onder de noemer ‘redactie’ geplaatst.

Waarom? Gezien de onderwerpen die aangesneden worden is het niet ondenkbaar, integendeel, dat we risico lopen als onze persoonlijke gegevens hier worden vermeld.

De ervaring leert dat doodsbedreigingen, doxing en zelfs aanslagen niet ongewoon zijn zodra je kritische berichten plaatst over desinformatie.

Wij stellen prijs op onze privacy en rust. Desondanks is het ons inziens noodzakelijk dat er iets tegen de niet aflatende stroom desinformatie wordt ingebracht.

Als de anonimiteit van de schrijvers van artikelen op deze website door u als een probleem wordt ervaren, als in dat u daardoor het een en ander minder geloofwaardig vindt: controleer de bronnen. Die spreken voor zich.

CC BY-NC-ND 4.0 Akte

Alle rechten op de artikelen op deze website voorbehouden ©Wappenkrant.

De artikelen op deze website worden, voorzover het de teksten betreft, gepubliceerd onder de CC BY-NC-ND 4.0 Akte (klik voor details).

Je bent vrij de teksten van de artikelen van deze website te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden , een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is . Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Afbeeldingen

Neem niet zondermeer de afbeeldingen van deze website over, dit kan leiden tot schadeclaims ingeval je dit op onjuiste wijze doet!

Afbeeldingen op deze website zijn eigen werk (foto’s of AI-generated afbeeldingen), afbeeldingen uit het public domain, afbeeldingen van websites als “Open Clipart” (Public Domain clipart) en “Pixabay” (royalty-free images) en/of afbeeldingen met een CC-licentie.

Herkomst afbeeldingen wordt voor zover nodig vermeld, rechthebbende makers worden eveneens vermeld voorzover bekend. Deze vermelding vindt plaats bij artikelen of in de afbeelding en in ieder geval altijd in de beschrijving van de afbeelding.

 

Reacties zijn gesloten.