Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Afbreken stuwdammen zorgt voor overstromingen en droogte!

In heel Europa worden stuwdammen afgebroken. Het afbreken van stuwdammen zorgt voor overstromingen en droogte. Europa staat bijna onder water in de herfst en voorjaar en in de zomer droogt het land uit omdat we geen water vasthouden in stuwmeren.

Experts als Dineke van Kooten, gespecialiceerd in executive coaching, weten het na uitgebreid eigen onderzoek zoals het raadplegen van Realistisch Nieuws, kenners en duiders van diverse grote maatschappelijke problemen, zeker. Het verwijderen van de dammen en stuwmeren zorgt voor watertekorten, electriciteitstekorten, het is bedoeld om opzettelijk “de klimaatverandering voelbaar maken”, het onder water zetten van woonwijken in Nederland is er aan te relateren en ga zo maar door.

En ook op X (Twitter) vinden we diverse experts die ons laten weten dat het World Economic Forum (WEF) en de VN hier achter zitten.

Ook anderen weten het zeker: “Waar komt de toename van overstromingen vandaan? ‘Climate change’ zult u wellicht denken. Een veel logischer verklaring is dat vorig jaar 325 dammen en blokkades zijn verwijderd uit Europese rivieren. Een record en een stijging van ruim een derde bovenop het vorige record van 2021.”

Overstromingen in Engeland en Nederland

Bijzonder knap van de UN, WHO en het WEF (die allemaal samenspannen volgens Bob de Wit) dat het hen eveneens gelukt is om zelfs in Engeland zeer grote overstromingen te veroorzaken. Want Engeland is een eiland. Water stroomt daar weg naar de zee. En blijft als je de dammen verwijderd niet op het land en zorgt niet voor overstromingen.

Het lag uiteraard niet aan het noodweer, dat wil de MSM ons doen geloven, veroorzaakt door klimaatveranderingen. Dat noodweer is volgens andere experts overduidelijk het gevolg van chemtrails!

Afbeelding: Dam Removal Europe (screenshot)

En dat het in Nederland zo nat is in 2022/2023 dan? We zitten hier toch aan de grote rivieren? Dus al dat water dat hier heen komt zorgt voor enorme overlast!

Vergeten wordt echter dat er slechts zeer weinig dammen in Nederland zijn verwijderd, zie de kaart, en bovendien doet de wateroverlast zich in heel Nederland voor. Oók in het Noorden van het land. Waar eigenlijlk helemaal geen rivieren, laat staan dammen of stuwmeren, zijn.

De reden is gewoon duidelijk: de grond is totaal verzadigd door de vele regen de afgelopen weken, maanden, het grondwater kan niet meer weg. En dan komt daar stormachtig weer bij. Dat is het recept voor wateroverlast die ook al ruimschoots voor het Dam Removal Program gaande was.

Droogte in Spanje door Dam Removal Programma!

Maar dammen zorgen er voor dat er water wordt vastgehouden voor droge perioden! In Spanje hebben ze enorme waterproblemen door het Dam Removal Programma! Dát is niet te ontkennen?!

Het probleem in Spanje is echter van een heel andere orde. Enorm hoge temperaturen, weinig regen in de zomer. Maar ook grootschalige diefstal van water (Nieuw Oogst, De Standaard). De Agromaffia doet er alles aan hun aardbeien, zuidvruchten en advocado-teelt (die enórm veel water neemt) in stand te houden.

De sterk verminderde watervoorraden in Spanje hebben meer te maken met de productie van steeds meer subtropische gewassen die veel water nodig hebben dan het afbreken van dammen.

Door de avocadoteelt bijvoorbeeld hebben veel mensen onvoldoende drinkwater. Eén advocade heeft namelijk al 230 liter water nodig! En wat te denken van de veeteelt? In Spanje zijn, net als in Nederland, alleen al zo’n 15.000 melkveehouders met gemiddeld 60 koeien. Die 900.000 koeien, en dan hebben we het nog niet over slachtvee, hebben enorm veel water nodig. Afhankelijk van de productie hebben lacterende koeien (melk gevende koeien) al snel 100 tot 150 liter water per dag nodig. Spanje gebruikt daarvoor dus alleen al +/- 112.500.000 liter (112,5 miljoen!) water per dag.

Dam Removal Programma is noodzaak

Het Dam Removal Programma is een bittere noodzaak. Ten eerste herstellen we de natuurlijk afwatering, kan de rivier weer buiten de oevers treden (uiterwaarden herstellen) en, last but nog least, de meeste dammen in Europa zijn totaal verouderd. Dat zorgt voor grote risico’s op damdoorbraken (denk aan de ravage in Noorwegen) en daardoor nog veel grotere overstromingen.. daarom ook dat de Spaanse overheid “landeigenaren verplicht om blokkades in rivieren op te ruimen wanneer deze geen (economische) functie meer hebben”, zo meldt zelfs De Andere Krant, ..

Overstromingen rivieren zijn niet nieuw

Dat rivieren overstromen is niet nieuw, getuige bijvoorbeeld dit krantenberichtje uit 1880 (ruim 140 jaar geleden). Ondanks dat er toen geen dammen werden verwijderd uiteraard.

Overstromingen rivieren 31-12-1880

(Bron: Archief Well)

Het Archief Well noemt bijvoorbeeld een lange lijst met overstromingen, inclusief veel foto’s, van de Maas vanaf 1739.

“Het record in Well dateert van 3 januari 1926: 16,18 meter. Het Maaswater stroomde toen bij de hooggelegen winkel van de Coöperatie in de Grotestraat aan de achterkant het pand binnen en via de winkeldeur weer naar buiten. Veel bewoners moesten veertien dagen lang met hun gezin boven, of op zolder bivakeren en het vee werd in de St. Vituskerk aan de Maas ondergebracht. In de zomer van 1980 stond de Maas zelfs in juli hoog. Bijna vier jaren later in de winter van februari 1984 was het weer goed raak. Op 1 februari 1995 was het toppunt 15,42 meter en op 25 december 1993 werd de piek van 15,33 meter bereikt.”

De claim dat overstromingen zijn te relateren aan het weghalen van (niet meer in gebruik zijnde) dammen is, zo moet de conclusie zijn, totaal onhoudbaar. Ook het idee dat dammen overstromingen zouden hebben voorkomen in Nederland is -zie eerdergenoemde archief- ook een argument dat niet opgaat.

____
(Credits: Image by nicoverbaan from Pixabay)