Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Windmolens produceren Bisfenol-A en vergiftigen het water

Windmolens zijn ondingen. Een gevaar voor mens en dier. Windmolens produceren Bisfenol-A en vergiftigen het water! Jolanda weet het zeker, want ze vond een plaatje op internet (mirror) waar het op stond.

Jolanda is “een tegenstander van QR”. Ze vindt Trump ook een topper getuige de retweets. En is een voorstander van de NEXIT. Want Europa is slecht. Net als windmolens.

Jolanda’s tweet is dan weer voer voor Jan. Die toevoegt dat Windmolens niet alleen Bisfonol-A vergiftigingen veroorzaken maar dat windmolens worden gestart met een generator op dieselolie en per stuk ook 2500 liter olie gebruiken. Een tweet die Jolanda weer met graagte deelt.

 

Jammer voor Jolanda, maar het werd al snel gedebunked: “er varen al jaren polyester boten rond en niemand heeft het over bisfenol a in het water gehad.” en “Bedoel je dan dat het monomeer bisfenol-A, eenmaal gecureerd tot een polymeer ongevaarlijk is?” Jolanda loopt ook een beetje achter. Jetten is nog slechts demissionair minister op het moment dat ze de tweet de wereld inslingert.

Wat ook jammer is voor Jan is dat ook zijn verhaaltje niet klopt. Windmolens worden niet gestart met een dieselmotor. Die gaan draaien doordat de wind ze in beweging zet. Vandaar ook de naam ‘windmolen’. Een principe dat wij al kennen in Nederland sinds 1221 toen de eerste windmolen werd vermeld. Daarnaast meldt Knack in een factcheck:

“Experten uit de Belgische windenergiesector schatten dat windmolens maximaal 1500 liter olie gebruiken. Bovendien wordt de olie slechts om de drie tot zeven jaar vervangen.”

Dat is dus minimaal 1000 liter minder dan wat Jan beweert.

Er is dus wel enige smeerolie nodig. Dat is niet vreemd voor mechanische systemen. Vraag is alleen: is dat een probleem? Als je alle olie die nodig is om grijze stroom op te wekken daar eens tegen afzet, die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkool?

Zijn windmolens schadelijk?

AFP Factcheck meldt over de vermeende schadelijkheid van de windmolens in relatie tot Bisfenol-A het volgende: “In tegenstelling tot wat op sociale media wordt beweerd, is er geen bewijs dat uitgeholde wieken van windturbines aanzienlijke hoeveelheden van de chemische stof Bisfenol A (BPA) in het milieu brengen. BPA is een hormoonverstorende stof die onderhevig is aan strenge Europese regelgeving. Hoewel BPA wordt gebruikt om hars te maken die de turbinebladen versterkt, hebben experts aan AFP uitgelegd dat er alleen restsporen van BPA achterblijven in de bladen zelf en dat er dus slechts kleine hoeveelheden vrijkomen als de bladen slijten.”

Waarom zijn Jolanda en Jan tegen Windmolens?

Dan blijft er nog een laatste vraag over: waarom zijn Jan, Jolanda en anderen eigenlijk tegen windmolens terwijl een groot deel van de stroom die ze gebruiken daar ook van afkomstig is?

“In 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 31 miljard kilowattuur (kWh). Het jaar daarvoor was dit nog 22 miljard kWh. Van de totaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit werd met windmolens het grootste deel opgewekt, 45 procent, met biomassa 29 procent en met zonnepanelen 26 procent.” (CBS).

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in 2021 lag inmiddels tussen de 12,0 en 13,4 procent. Hernieuwbare energie zorgt er dus mede voor dat alle Jan en Jolanda’s dus goedkope, schone, energie krijgen. En hun vileine tweets de wereld in kunnen slingeren.