Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Ernst Kuipers naar Singapore en niet naar CEPI

Wekenlang stond het vast voor aanhangers van de complottheorieën: Ernst Kuipers zou naar CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) overstappen omdat hij zich daar “ingekocht” had.

De aanstichter van dit verhaal was nota bene journalist Maarten Keulemans. Niets minder bleek waar. Ernst Kuipers gaat naar Singpore en wordt daar hoogleraar en vice-president.

Afbeeldingen X (Twitter)

Kuipers naar Singapore

Maar, niet getreurd. Zijn vertrek naar Singapore is voer voor nieuwe theorieën. Dat de vorige samenzweringstheorieën kant noch wal raakten zijn ze al weer vergeten. Toegeven dat ze er vol naast zaten? Ook dat niet.

Tijd voor een nieuwe theorie: “Kuipers ontvlucht Nederland om aan vervolging te ontkomen”. Zo! Da’s pas een stevige headliner. Want: “Singapore heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland”, en dus, zo is de conclusie, vlucht hij naar Singapore.

Voor zijn periode als minister was Kuipers voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. Daar was hij eerder hoogleraar en internist.” (NU).

Wordt Ernst Kuipers vervolgd?

De overstap naar een soortgelijke functie, in Singapore, is daarom niet zo vreemd. De bewering dat Ernst Kuipers vlucht naar Singapore raakt kant noch wal. Er zijn géén zaken tegen hem aangespannen, hij blijft Nederlander, en als minister ben je niet zomaar strafbaar voor het uitvoeren van door de 2e en 1ste Kamer geaccordeerd beleid.

Het is nooit voorgekomen dat tegen een minister strafrechtelijke vervolging is ingesteld wegens een ambtsmisdrijf.” (Parlement.com)

Wil je een minister laten vervolgen, dan moeten er wel verschrikkelijk zwaarwegende argumenten komen. Uitvoering van beleid is niet als een ambtsmisdrijf aan te merken.

Dat Ernst Kuipers niet naar CEPI gaat, wat men allemaal met zekerheid meende te weten, toont maar weer eens aan hoe zwak de meeste complottheorieën zijn.

___
Afbeelding boven: Jason Goh via Pixabay