Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Willem Engel “vaccinaties veroorzaken kanker bij jonge mensen”

Wie denkt dat Willem Engel’s opinie er niet meer toe doet vergist zich. Een bepaalde groep mensen loopt nog steeds achter hem aan. Recent verscheen een video op TikTok waarin Willem Engel claimt dat de ‘gentherapeutische vaccinaties’ kanker veroorzaakt bij jonge mensen.

Engel in de video: “Je hebt de wereldbevolking met gentherapeutische experimentele vloeistof geinjecteed en dan zie je dat kanker toeneemt”.

Willem Engel, absoluut geen medisch expert, gaat volstrekt voorbij aan de volgende feiten en omstandigheden:

  • Wereldwijd is er de afgelopen twintig (20) jaar sprake van een toename van kanker van 80% in de leeftijdsgroep tussen de 15 en 50 jaar
  • De grootste stijging wordt gezien in het aantal gevallen van borstkanker
  • Belangrijkste oorzaaken van deze stijging zijn bekend: bevolkingsgroei (dus stijging absolute aantallen veroorzaakt doordat er meer mensen zijn), de groeiende groep die de westerse levensstijl adopteert (roken, voeding), vergiftiging van ons milieu (denk alleen al eens aan PFAS en microplastics e.d. in het milieu)

Explosie aantal kankergevallen?

Er zijn van het afgelopen jaar nog geen cijfers bekend over het aantal gevallen van kanker. Regelmatig lees je claims als zou er overal “turbokanker” zijn geconstateerd. Dit is (eveneens) een niet wetenschappelijke, maar bovenal onbewezen, claim.

Kanker naar leeftijd en geslacht
Kanker naar leeftijd en geslacht. Bron: VZInfo

Wanneer Engel’s claim, en de vele claims over “Turbokanker”, waar zou zijn, hadden we dit in de cijfers over 2020-2022 al terug moeten zien. Ten opzichte van de afgelopen jaren zien we juist dat de aanallen nieuwe gevallen juist afvlakken.

“Kanker is een ziekte die vooral op latere leeftijd voorkomt. In 2022 was ruim de helft (53%) van alle nieuwe patiënten 70 jaar of ouder, iets minder dan de helft (45%) viel in de leeftijdsgroep 30 tot 70 jaar en 1% was jonger dan 30 jaar.”. (VZInfo)

Gentherapeutische experimentele vloeistof

Willem Engel’s onwetenschappelijke benaming van de corona-vaccinaties is volledig onjuist.

Alle coronavaccins die in België in Nederland werden gebruikt, zaten op moment van toelating er van in fase 4 van het vaccinonderzoek. Dat wil zeggen: ze zijn goedgekeurd voor gebruik en dat de gegevens over de vaccinatie van de bevolking worden bijgehouden en opgevolgd.

“Pas wanneer de resultaten van fase 3 bekend zijn, kan de fabrikant een goedkeuringsaanvraag indienen voor het vaccin bij de Europese autoriteiten. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) staat in voor de evaluatie en de goedkeuring van het vaccin. Pas als het vaccin aan alle voorwaarden voldoet, krijgt het een handelsvergunning en kan het op de markt komen.” (Knack)

De vaccins zijn daarmee géén experimentele vaccins. En al helemaal geen ‘experimentele gentherapeutische vloeistof’.

Gentherapie is het inbrengen van genetisch materiaal in (menselijke) cellen in het kader van een geneeskundige behandeling van het eigen DNA. Behandelingen met gentherapie staan nog in de kinderschoenen en worden niet breed toegepast (Wikipedia, Pfizer).

Desinformatie

De vaccinaties zijn dus géén gentherapie. Er is géén sprake van een explosie van het aantal gevallen van kanker. Conclusie moet dus zijn dat in het gesprek met Willem Engel (wederom) desinformatie verspreid wordt.