Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Kunnen corona-vaccinaties long covid veroorzaken?

Al geruime tijd gaat de claim rond dat corona-vaccinaties long covid veroorzaken. Kan dat? Is dat zo? Wat zijn de resultaten van de onderzoeken daarnaar?

Als eerste moet worden opgemerkt dat long covid of post covid al bestond vóór dat er vaccinatiecampagnes waren. Het is dus niet zo dat long covid per definitie terug te voeren is op een vaccinatie.

Verder moet worden opgemerkt dat men de hoop had dat corona-vaccins mogelijk een positieve invloed had op mensen met long covid. Dat was niet het geval.

Meldingen Long Covid bij Lareb

Lareb heeft wel meldingen ontvangen van mensen die aangeven na een vaccinatie long covid achtige klachten te hebben gekregen.

Tot 16 augustus 2023 heeft Lareb 2282 meldingen ontvangen met klachten die langer dan 6 maanden duurden en die binnen 28 dagen na vaccinatie zijn ontstaan. In deze meldingen is gekeken of er een patroon van klachten te vinden is. [..] Van deze 2282 meldingen zijn er 78 meldingen uitgelicht waarin er sprake is van een combinatie van typerende klachten lijkend op Long COVID. [..] Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geïnformeerd over deze meldingen. Het CBG deelt de conclusie dat er momenteel onvoldoende bewijs is dat er een verband is met de coronavaccins. Als er meer gegevens beschikbaar komen (spontane meldingen en/of epidemiologisch onderzoek) zal het CBG dit opnieuw bekijken.” (Lareb)

Het probleem, de meldingen, worden dus zeker serieus genomen. Onderzoek in Engeland laat zien dat ca. 3,4% van de bevolking long- of post-vocid klachten heeft. Naar Nederland omgerend zou dit neerkomen op zo’n 600.000 mensen.

Het aantal mensen dat na vaccinatie melding heeft gedaan van deze klachten is daarmee slechts een fractie van het aantal mensen die, mogelijk, post- of long covid hebben.

Kinderen met long covid

Al vroeg in de corona-pandemie kwamen de eerste berichten over kinderen met long covid. Ook bij hen die slechts een ‘milde’ besmetting hadden doorstaan. Daarbij waren ze niet gevaccineerd want kinderen onder de 12 jaar werden alleen gevaccineerd in hoogst uitzonderlijke situaties.

Steeds meer studies toonden aan dat sommige mensen die besmet zijn geweest met Covid-19 langdurige gezondheidsproblemen houden, zelfs meer dan drie maanden nadat de acute fase van de ziekte voorbij is.” (Scientas)

Veroorzaken corona-vaccinaties long covid?

Het antwoord moet dus zijn: zeker niet per definitie, integendeel. Long covid is een gevolg, normaliter, van een doorstane covid besmetting. Corona triggert het probleem en de klachten. Er is mógelijk, in een beperkt aantal gevallen, sprake van “long covid achtige verschijnselen” na vaccinatie. Of dit dóór vaccinatie komt wordt nog onderzocht.

Het is mogelijk dat bij sommigen deze klachten zich voordoen, maar de vaccinaties aanwijzen als ‘schuldige’ voor long covid is een onhoudbaar verhaal. Sterker, uit uitgebreid onderzoek blijkt dat vaccinatie, vóórdat men corona had opgelopen, het risico op long covid sterk verminderde.

Receiving a complete COVID-19 vaccination prior to contracting the virus resulted in a significant reduction in post-COVID conditions throughout the study period, including during the Omicron era. Vaccine effectiveness demonstrated an increase when supplementary doses were administered.” (Cambridge University).

Dit blijkt ook uit andere onderzoeken. Zo is gebleken dat wie niet gevaccineerd was een veel hogere kans had op long covid dan zij die wel een vaccinatie hadden gehad in het verleden (15.4% tegenover 24.2%).

Long COVID symptoms were present in 29.9%(n = 144), and these symptoms were more prevalent in the severe/critical (35.5%, n = 111) and unvaccinated (37.9%, n = 105) cohort. [..] Vaccinated as compared to unvaccinated patients had lower readmissions (13.8% vs. 21.51%) and post-COVID pulmonary complications (15.4% vs. 24.2%)” (bron).

De conclusie moet, nogmaals, dan ook zijn: vaccinaties zijn zéker niet zomaar aan te wijzen als “de” bron voor post- of long covid. Integendeel. Uit de onderzoeken wordt namelijk duidelijk dat ongevaccineerden niet alleen óók long covid krijgen maar zelfs veel vaker.

___
Foto boven door Ali Raza via PxHere (public domain)