Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Veroorzaken vaccinaties autisme bij kinderen?

Veroorzaken vaccinaties autisme bij kinderen en volwassenen? Een recent onderzoek stelt “Prenatale blootstelling aan COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 induceert autisme-achtig gedrag bij mannelijke neonatale ratten”. Op basis daarvan wordt al snel de conclusie getrokken dat vaccinaties autisme veroorzaken.

De onderzoekers geven zelf aan in hun conlusie en ‘discussiepunten’: “Het is absoluut noodzakelijk om de beperkingen van ons onderzoek te erkennen, aangezien het afhankelijk is van diermodellen. Voorzichtigheid is geboden bij het generaliseren van deze resultaten naar mensen.”

Autisme en Vaccinatie

Uiteraard is het Turkse onderzoek interessant (volledige onderzoek is hier te lezen) en zou het mogelijk zo kunnen zijn dat mRNA vaccins een probleem zouden kunnen veroorzaken. Alhoewel het door de nodige ‘mitsen en maren’ omgeven is door de onderzoekers. Het is een onderzoek op een beperkt aantal ratten en men geeft ook aan dat bijvoorbeeld alleen al het moment van inspuiten van het Pfizer-vaccin grote verschillen zou kunnen veroorzaken.

Terecht doen ze dan ook geen ‘harde’ uitspraken en trekken het onderzoek ook niet door naar mensen qua conclusies. Daar komt bij, wil zo’n onderzoek echt wetenschappelijk waarde hebben moet het peer reviewed (een methode om de kwaliteit en objectiviteit van onderzoek en werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken, meestal vakgenoten of collega’s van de onderzoeker of auteur) zijn, herhaald kunnen worden met dezelfde uitkomsten etcetera.

Frauduleus onderzoek Andrew Wakefield

Al jarenlang gaan er claims rond dat vaccinaties autisme veroorzaken. Zo is er ook een online documentaire die deze claim doet. In de documentaire wordt ondermeer Andrew Wakefield als deskundige aangevoerd.

Wakefield’s onderzoek heeft hij echter terug moeten trekken omdat hij fraude heeft gepleegd bij zijn onderzoek. Zo trok hij conclusies “gebaseerd op een klein aantal kinderen, waarvan de meesten ook gedragsveranderingen ervaarden vóór de vaccinatie” (Lareb), en zijn “zijn wetenschappelijke artikelen teruggetrokken en zijn medische licentie ingenomen“.

Ten eerste had hij niet de benodigde toestemming van de Engelse ethische commissie om de kinderen in zijn onderzoek te onderwerpen aan invasieve medische ingrepen. Met invasief doel ik op ingrepen als colonoscopieën (waarbij een slang van ongeveer een centimeter doorsnede via de anus wordt ingebracht) en lumbaalpuncties (waarbij hersenvocht wordt afgenomen via het ruggenmerg). Het is absoluut onvergeeflijk dat een arts en onderzoeker dergelijke ingrepen uitvoert zonder duidelijke en sterk onderbouwde wetenschappelijke argumenten.

Ten tweede heeft geen enkele onderzoeker die niet samenwerkte met Wakefield zijn resultaten ooit kunnen repliceren. De data uit zijn onderzoek zijn door onafhankelijke onderzoekers opnieuw geanalyseerd en iedereen kwam tot dezelfde conclusie: de verbanden die hij legde waren op basis van de ruwe data niet te rechtvaardigen, wat erop duidt dat Wakefield simpelweg heeft gefraudeerd. [..]

Het onderzoek van Wakefield heeft geleid tot een anti-vaccinatiebeweging die ouders wereldwijd ervan probeert te overtuigen dat zij hun kinderen beter niet kunnen vaccineren. Zij onderbouwen hun claims vooral met vage argumenten en complottheorieën gericht op de farmaceutische industrie (bron).

GGZTotaal schrijft:

“Wakefield’s analist geeft voor de rechtbank toe dat hij nooit mazelenvirus in de darm van autistische kinderen aan heeft kunnen tonen. Dat was wel een essentieel punt in de theorievorming van Wakefield. Van de dertien co-auteurs trekken er daarna tien hun aandeel in, één is onvindbaar. Daarmee blijven alleen Wakefield zelf en één mede-auteur achter het onderzoek staan.”

Er is wereldwijd geen verschil in het voorkomen van autisme. Gevaccineerd zijn met het BMR vaccin of andere vaccinaties maakt geen verschil.

Uit internationaal onderzoek van de afgelopen 20 jaar, uit voornamelijk Noord-Amerika, Groot Britannië, Japan en China, blijkt dat er geen grote internationale verschillen zijn en dat de prevalentie van ASS rond de 0,6 tot 0,7% ligt. De meer recente en meest systematische onderzoeken wijzen op een iets hogere prevalentie, variërend van 1% tot 1,5%, dit geldt zowel voor kinderen als volwassenen. (autisme.nl)

Uit onderzoek blijkt meermaals dat er geen verband is tussen vaccinatie en autisme. Dit is een echte ‘urban myth’, een broodjeaap-verhaal. Autisme is grotendeels erfelijk bepaald en wordt vaak vastgesteld op jonge leeftijd.

Wetenschappers in Denemarken onderzochten meer dan 650.000 kinderen die tussen 1999 en 2010 in het land geboren werden en volgden hen tot 2013. De onderzoekers documenteerden in die jaren diagnoses rond autismespectrumstoornissen en risicofactoren die daar bij horen. [..] Na vergelijking tussen kinderen die wel en niet gevaccineerd werden bleek dat er geen hoger risico op autisme is bij kinderen die op jonge leeftijd een injectie tegen de mazelen, bof en rode hond krijgen. “Het onderzoek onderstreept dat deze vaccinatie het risico op autisme niet verhoogt“, schrijven de onderzoekers. “Dit onderzoek onderbouwt eerdere studies met een aanzienlijke statistische kracht.” (NOS)

De anti-vaccinatiebeweging, ontstaan uit de claims van Wakefield en zich daar nog regelmatig op beroepend, is gebaseerd op drijfzand. Fraude van een arts die commerciële belangen had bij de betreffende uitkomst.

mRNA Vaccin en autisme?

De link die nu gelegd wordt is dat kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap gevaccineerd zijn dus grotere kans op ‘autisme-achtige verschijnselen’ zouden hebben. Of dit zo is, en of het onderzoek betrouwbaar én doorgetrokken mag worden naar mensen, moet nog blijken.

Bronnen/meer informatie:
Nederlandse Vereniging voor Autisme
College ter beoordeling van Geneesmiddelen
GGZ Totaal
Lareb
Brain Balance Instituut

__
Afbeelding boven van Mimzy via Pixabay