Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Berichten gepubliceerd in “Vaccinatie”

Kunnen corona-vaccinaties long covid veroorzaken?

Al geruime tijd gaat de claim rond dat corona-vaccinaties long covid veroorzaken. Kan dat? Is dat zo? Wat zijn de resultaten van de onderzoeken daarnaar? Als eerste moet worden opgemerkt dat long covid of post covid al bestond vóór dat er vaccinatiecampagnes waren. Het is dus niet zo dat long covid per definitie terug te voeren is op een vaccinatie. Verder moet worden opgemerkt dat men de hoop had dat…