Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Ooooh wat eng! Chemtrails! Geo-Engineering!

Wat zijn Chemtrails? Als het helder weer is zie je ze vaak in de lucht: strepen. Veroorzaakt door vliegtuigen. Chemtrails! Roepen sommige mensen dan meteen op social media.

Houdt de overheid ons voor de gek? Wil zij ons ziek maken, het klimaat veranderen en onze vruchtbaarheid aantasten middels Geo-Engineering en zien we daarom chemtrails bij, met name, passagiersvliegtuigen en militaire straaljagers?

Wat zijn chemtrails?

Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op het condensspoor van vliegtuigen (Engels: contrail, verkorting van condensation trail). De term werd geïntroduceerd door de complottheorie waarin beweerd wordt dat naast water en CO2 ook andere chemicaliën vrijkomen tijdens een vlucht. [..] In 1996 werd de United States Air Force (USAF) ervan beschuldigd dat ze “de Amerikaanse bevolking besproeide met mysterieuze substanties vanuit vliegtuigen, die ongebruikelijke condenssporen produceren [..] Wetenschappers en overheidsinstanties hebben consequent ontkend dat chemtrails bestaan en geven aan dat de sporen simpelweg condens zijn dat lang blijft hangen. Officiële verklaringen dat chemtrails niet bestaan hebben de samenzweringsgelovigen echter niet ontmoedigd.” (Wikipedia).

Desondanks blijven de verhalen over de chemtrails maar terugkomen, eventueel vermengd met verhalen over HAARP en andere complottheorieën. Er zijn zelfs mensen die WOB-verzoeken doen om “openbaarheid te geven over chemtrails”.

Die WOB-verzoeken moet de overheid serieus nemen, en dat doet ze ook, en beantwoorden. De conclusie is: “we hebben hier geen data over”. Wat door de aanhangers van complotten wordt uitgelegd als: “ze willen geen openbaarheid van zaken geven!”.

Ook het Europese Parlement moest hier zelfs vragen over beantwoorden in het verleden, in dit geval gericht op “geo-engineering”.

The Commission is not aware of any programme deliberately conveying substances into the atmosphere through aircrafts with the aim of influencing the climate. Geo-engineering options to combat climate change are currently subject of research focusing on the potential consequences and impacts but operational programmes for climate modification do not exist, at a European level.” (antwoord aan Nessa Childers, EU parlement).

Er zijn een aantal redenen waarom chemtrails niet bestaan.

1. De Elite?

In de theorieën over chemtrails wordt er vanuit gegaan dat, hoe kan het ook anders, “de elite” de bevolking wil besproeien met schadelijke stoffen (om diverse redenen).

  • Een ‘chemtrail’ discrimineert niet; wanneer “de elite” met chemtrails zou werken zouden ze zichzelf, hun kinderen, ouders, familie en vrienden en werknemers ook schade toebrengen. Dit is nogal ongeloofwaardig want het nut er van verdwijnt dan immers?
  • Een “elite” die een groot deel van de bevolking schade toe zou brengen middels chemtrails zal (daarmee) uiteindelijk zichzelf schaden.
  • Nimmer wordt gedefinieerd wie “de elite” is, het is een vage verzamelterm passend binnen een patroon van imaginair vijanddenken.
  • Ook valt geen duidelijk motief aan te wijzen dat men daarmee zou hebben.

2. Chemische middelen?

Worden er chemische middelen toegevoegd? Welke dan en met welk doel? En werkt dat überhaupt? Kloppen de beweringen over de stoffen die verspreid zouden worden via chemtrails? De Universiteit Utrecht heeft er een interessant artikeltje aan gewijd.

Over de samenstelling van chemtrails zijn veel complotdenkers het eens. Vliegtuigen zouden vooral metalen zoals aluminium, barium en strontium verspreiden. De zelfstandige Amerikaanse scheikundige J. Marvin Herndon zei in 2015 bijvoorbeeld dat vliegtuigen deze chemicaliën als coal fly ash, vliegas, verspreiden. Dat is een restproduct van steenkoolverbranding dat nog veel meer gevaarlijke stoffen bevat. Vliegas zou klimaatverandering tegen moeten gaan, maar gevaar voor mensen opleveren. Metingen van verhoogde concentraties vliegas in oppervlaktewater vormen het belangrijkste bewijs voor dit complot. Erg realistisch is dat niet. De meetwaarden in Herndons (inmiddels teruggetrokken) onderzoek bleken totaal niet te kloppen. (UU)

3. Maar we kunnen de chemtrails gewoon zien!

Ondanks de wetenschappelijke onderzoeken die het bestaan van chemtrails en effecten er van uitsluiten, ondanks WOB-verzoeken en vragen in het EU parlement waaruit blijkt dat er geen geo-engineering plaatsvindt, blijft men toch op het standpunt dat er chemtrails zijn. Want: “we kunnen ze gewoon zelf zien”.

Wat we zien zijn echter geen chemtrails. Het zijn condenssporen.

Een vliegtuigmotor produceert waterdamp die door de kou op tien kilometer hoogte vrijwel meteen in ijskristallen verandert. Als de lucht droog is, verdampen de kristallen weer snel. Bij een hoge luchtvochtigheid blijven ze hangen en kunnen ze uitgroeien tot een cirrusachtige bewolking en zelfs langere tijd blijven hangen.” (Algemeen Dagblad)

Condenssporen Straalvliegtuig

(Foto: Condenssporen Straalvliegtuig, eigen werk)

Dit zie je ook als je vliegtuigen spot. In de lagere luchtlagen zijn er veel minder of helemaal geen condenssporen aanwezig en ook het weer heeft invloed (foto boven).

Het KNMI schrijft verder: Vliegtuigstrepen ontstaan door uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. Deze uitlaatgassen zorgen voor een toename van waterdamp en roetdeeltjes op de vliegroute. De waterdamp uit de vliegtuigmotoren bevriest in de hoge atmosfeer (rond 10 kilometer hoogte) waar het meer dan 40 graden vriest.”

Condenssporen of Chemtrails?

Wie heeft er gelijk, de wetenschap of de aanhangers van complottheorieën?

wanneer er verschillende hypotheses zijn die een verschijnsel in gelijke mate kunnen verklaren, die hypothese gekozen moet worden die de minste aannames bevat en het kleinste aantal entiteiten veronderstelt.” (Ockhams scheermes, Wikipedia).

Daar komt bij dat condenssporen al decennialang voorkomen. Sterker nog, er zijn bijvoorbeeld foto’s van de 2e wereldoorlog, Slag om Engeland (Adelaarsdag), waarbij je bij de jachtvliegtuigen condenssporen ziet.

Condenssporen Woii Puttnam, War Office Official Photographer (via Wikimedia Commons)
Puttnam, War Office official photographer (via Wikimedia Commons, Public Domain)

Dit is vrij uitzonderlijk bij vliegtuigen zonder straalmotoren, omdat deze meestal niet zo hoog kwamen en het doet zich dan ook alleen onder specifieke omstandigheden voor.

Wat is geo-engineering?

Geo-engineering is niet geheim en geen complot. Middels geo-engineering probeert men, op dit moment nog op zeer kleinschalige basis, in te grijpen “in natuurlijke systemen van de aarde door middel van technieken en technologieën.” en dit is nu nog zeer omstreden. Het gebeurt experimenteel wel maar er is én geen sprake van dat dit in het geheim gebeurt én zeker niet zeer grootschalig.

Herman Russchenberg, hoogleraar atmosferisch onderzoek aan de TU Delft ziet grofweg twee methodes om dit te doen: “Je kunt zonlicht weerkaatsten waardoor de aarde afkoelt. Of broeikasgassen uit de atmosfeer halen waardoor er meer warmte kan ontsnappen.” (NPO Radio1).

Het (grote) probleem is dat de bewolking op aarde namelijk afneemt. Paradoxaal genoeg doordat de vervuiling (tevens) afneemt. Waardoor de aarde sneller opwarmt.

Dit alles heeft dus niets te maken met “chemtrails” of geo-engineering met het oog op het “vernietigen van de mensen”.

Conclusie

Als er daadwerkelijk chemtrails zouden worden ingezet ‘tegen de bevolking’ zouden de resultaten hiervan inmiddels al lang zichtbaar moeten zijn geweest. En ook dat is niet het geval. Daarnaast zouden er gigantisch veel mensen betrokken moeten zijn bij een dergelijke ‘samenzwering’: piloten, stewards, grondpersoneel, toeleveranciers.

Het is niet aannemelijk dat er tientallen jaren lang, door zó veel mensen, over gezwegen zou worden en er niet minsten één à twéé (betrouwbare) “klokkenluiders” zijn geweest die, met bewijs, zouden hebben aangetoond dat er sprake is van het toepassen van geo-engineering middels chemtrails.

Dit alles nog afgezien van het feit dat het technisch ook vrijwel onhaalbaar is om de chemicaliën door de kerosine heen te mengen en naar believen aan- danwel uit te zetten. Immers, die keuze is er niet als het vermengd is met de brandstof?

De conclusie moet dan ook zijn dat chemtrails naar het rijk der fabelen moeten worden verwezen, het is een broodje aap.

_
Laatste update: 7 april 2024