Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

De Wappenkrant

Veroorzaken vaccinaties autisme bij kinderen?

Veroorzaken vaccinaties autisme bij kinderen en volwassenen? Een recent onderzoek stelt “Prenatale blootstelling aan COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 induceert autisme-achtig gedrag bij mannelijke neonatale ratten”. Op basis daarvan wordt al snel de conclusie getrokken dat vaccinaties autisme veroorzaken. De onderzoekers geven zelf aan in hun conlusie en ‘discussiepunten’: “Het is absoluut noodzakelijk om de beperkingen van ons onderzoek te erkennen, aangezien het afhankelijk is van diermodellen. Voorzichtigheid is geboden bij het…