Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

WEF! WEF! Het World Economic Forum in Davos (Zwitserland)

Het World Economic Forum vergadert elk jaar in het Zwitserse Davos. Het World Economic Forum (WEF) is voer voor mensen die in allerlei theorieën rondom vaccinaties, new world order en de ‘agenda 2030’ geloven. Wat is eigenlijk het WEF en wat doen zij?

Wat doet het World Economic Forum?

Het WEF ‘doet’ zelf niets als in zij hebben geen wetgevende of uitvoerende macht en bepalen geen beleid. Daarmee is al duidelijk dat het WEF dan ook géén mácht heeft. Het WEF heeft ook geen plan of agenda welke nagevolgd moet worden door andere landen, deze macht hebben ze al helemaal niet.

De organisatie wil een platform zijn voor de uitwisseling van ideeën tussen politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en internationale organisaties, academici, maatschappelijke organisaties en journalisten. Het World Economic Forum is voornamelijk bekend van de jaarlijkse vergadering in het Zwitserse Davos. Deze vergadering wordt traditioneel elk jaar in januari georganiseerd. Het World Economic Forum organiseert ook elk jaar een tweede jaarlijkse vergadering in China en een Sustainable Development Impact Summit in New York, samen met de Verenigde Naties. (Rijksoverheid)

De deelnemers aan de bijeenkomsten van het WEF bestaan uit vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, wetenschap, internationale organisaties, ngo’s en tevens journalisten die onder andere verslag doen van de (openbare) bijeenkomsten.

Is het World Economic Forum een geheime organisatie?

Nee. Het WEF is géén geheime organisatie. Het heeft een website, lijsten met deelnemers aan de conferenties zijn openbaar net als de lijst van partners. Wel worden sommige overleggen achter gesloten deuren gevoerd.

“Sommige gesprekken in Davos hebben een vertrouwelijk karakter, denk bijvoorbeeld aan een ontmoeting tussen ministers. Dit is bij veel diplomatieke gesprekken die ministers regulier voeren niet anders. Het belangrijkste verschil is dat in Davos niet wordt onderhandeld en dat niets wordt besloten.” (Rijksoverheid)

Dat is niet meer dan logisch en ook niet anders dan hoe het normaal in deze wereld werkt. Als u en ik een gesprek voeren over iets willen we ook niet altijd dat onze privé opinie luidkeels in de publieke ruimte verkondigd wordt, laat staan totaal uit zijn verband gerukt in het nieuws komt.

Complottheorieën over het World Economic Forum

“Het WEF en directeur Klaus Schwab zijn veelvuldig het mikpunt van complottheorieën. Hierbij worden soms uitspraken en programma’s uit hun context gehaald. Zo werd in 2016 voorspeld door Deens politicus Ida Auken “by 2030 you’ll own nothing and be happy”, maar dit maakt geen deel uit van de doelen van het WEF of van Auken zelf.” (Wikipedia).

Tot op de dag van vandaag wordt deze uitspraak, volledig uit zijn verband gerukt, te pas en te onpas aangehaald om maar te bewijzen dat “het WEF” een zogenaamde “geheime agenda” zou hebben die er toe zal leiden dat iedereen “onteigend” wordt. Zoek voor de aardigheid maar eens op X (Twitter) naar de vele, uit zijn verband gerukte en totaal onbewezen, stellingen over het World Economic Forum.

Corona pandemie
De Corona-pandemie gooide nog eens extra olie op het vuur. Beweringen als zouden het WEF van Klaus Schwab, Bill Gates met zijn Bill & Melinda Gates Foundation, de farmaceutische industrie en de politiek samenzweren waren niet van de lucht. Ze zouden aansturen aan op de Great Reset. “Lees het boek van Schwab er maar eens op na!”

Stél dát het doel van het WEF, Gates, de Farmaceutische industrie en de politiek zou zijn geweest om “alle mensen om te brengen middels een mRNA-vaccin om de wereldbevolking te decimeren”… Dan blijft er daarna een wereld over met alleen deze “Elite” én.. de weigeraars, de niet-volgzamen, zij die “dit valse plan hebben doorzien”. Die dapper hebben gestreden tegen de tweedeling. De rest, de schapen, zijn dan dood of op zijn minst ernstig ziek..

Terug naar de oertijd

De wereld die na de voorspelde massasterfte overblijft is dan een wereld met mensen die de tegenstanders van het WEF, mRNA vaccinatie en Agenda 2030 haten. Want: “de bloeddrinkende samenzwerende elite”. Wat overblijft zijn dus ernstig zieke mensen, een paar landen vol met armoedzaaiiers en de tegenstanders van vaccinaties, het WEF enzovoorts.

Hoe denk je dat zo’n wereld nog kan blijven functioneren? Maatschappelijk en economisch? Wie gaat dan het voedsel verbouwen? Wie gaat het transport van voedsel naar de winkels regelen? Wie houdt de ICT, waar energie, waterhuishouding, communicatie etc. of de kassa van de supermarkt van afhankelijk is draaiende? In dat verband is het interessant te zien dat ‘de wappies’ denken dat we ook allemaal verplicht de Digitale Euro (CBDC) zullen moeten gaan gebruiken van het WEF en de centrale banken. Hóe dan, als de ICT niet meer functioneert? Wie zorgt dat de krant nog gedrukt wordt of je internetverbinding het doet? Wie, last but not least, zorgt er voor dat zieken medische zorg krijgen, dat de huisarts zijn werk nog kan doen en de apotheek z’n medicijnen nog krijgt laat staan kan verspreiden?

“Een van de hardnekkige (en aantoonbaar onjuiste) beweringen die rondzingt, is dat de meeste coronadoden niet zijn gestorven dóór, maar mét corona. Totdat het over vaccins gaat. Dan telt men opeens iedereen die de pech heeft mét een vaccin te overlijden als vaccinatiedode”. (naar: “Keulemans in quarantaine”, Volkskrant, 31/5/2021)

Als daadwerkelijk 90% van de bevolking in de Westerse landen en Azië, waar men ook massaal heeft gevaccineerd, sterft door de vaccinatie valt de hele wereldeconomie in één klap stil – dan zijn we terug in de oertijd.

Is het World Economic Forum een onschuldig praatclubje?

Er worden daar banden gesmeed, men is er druk aan het netwerken met elkaar, er ontstaan wellicht zelfs vriendschappen. Er worden daar zaken besproken die uiteindelijk wellicht doorsijpelen naar beleid, er worden studies uitgevoerd. Dat heeft uiteindelijk misschien wel invloed. Maar die invloed gaat altijd wel via onze eigen volksvertegenwoordigers. Die zullen moeten beoordelen, toetsen, of wat er uit de koker van zo’n studiegroep komt ook gewenst en uitvoerbaar is.

De stelling dat het WEF “een hoogst gevaarlijke groepering” is (hoe dan, met zoveel mensen van allerlei pluimage?!) laat staan een samenzwering is totaal niet houdbaar.

__

Afbeelding boven Nici Keil via Pixabay